IC-Weeder AI

  • FARM MACHINE 2022 in de categorie 'Mechanische onkruidbestrijding'
  • Automatische schoffelmachine voor in gewasrijen, ook voor gezaaide teelten
  • Herkenning van individuele planten op basis van kunstmatige intelligentie (AI)
  • Betrouwbare herkenning, ook onder ongunstige omstandigheden
  • De sikkelmessen bewegen actief tussen de planten binnen een rij
  • Gebruikersvriendelijke en intuïtieve bediening

Zo zou uw IC-Weeder AI voor suikerbieten eruit kunnen zien. Het apparaat bewerkt 6 rijen met een rijafstand van 45 cm. De intelligente camerabesturing werkt met een algoritme dat gebaseerd is op het principe van ‘deep learning’. De automatische schoffelmachine kan zo zelf gewas en onkruid van elkaar onderscheiden. Daarmee zorgt ze ook in gezaaide gewassen en bij een hoge onkruiddichtheid voor betrouwbare onkruidverwijdering. Een compressor levert de pneumatische druk om de sikkelvormige messen actief binnen de rij, dus tussen de planten in een rij, te verplaatsen. De werktuigen tussen en binnen een rij zijn op een parallelogramelement gemonteerd om de bodem te kunnen volgen. De steunwielen garanderen de juiste werkdiepte van de messen, en via de verschuivingsframes aan de zijkant wordt de machine nauwkeurig tussen de rijen gestuurd.

 

Brochure
Minimale rijbreedte 25 cm
Minimale afstand tussen de planten binnen een rij 20 cm
Werkbreedten tot 6 m
Schoffelen tot op 2 cm van het gewas
Meerdere camera's; elk daarvan dekt een zichtveld van 60 cm af
Onderhoud op afstand voor directe ondersteuning op het veld

Komponenten

Kamera

De camera’s zijn afgedekt om schaduwwerking door natuurlijk zonlicht tegen te gaan. In plaats daarvan wordt het zichtveld met led‑lampen belicht om kwalitatief hoogwaardige camerabeelden te krijgen. De camera maakt opnamen met hoge resolutie in groentinten of in het RGB-kleurenspectrum. Elke camera heeft een zichtveld van 60 cm. De beelden worden naar de jobcomputer verstuurd en op de terminal getoond.

Terminal

De touchscreen-terminal verwerkt de camerabeelden tot nauwkeurige stuursignalen. Aan de hand van het camerabeeld, de grootte van de planten en de verwachte positie van de planten wordt de daadwerkelijke positie van de planten berekend. Dit stuursignaal wordt zowel aan het verschuivingsframe gestuurd om de rijen correct te volgen, als ook aan de actieve schoffelmessen, die het onkruid in de rij verwijderen. De jobcomputer wordt aangestuurd met de terminal. De IC-Weeder is gemakkelijk en intuïtief via de terminal te bedienen; extra hulp is beschikbaar via onderhoud op afstand.

Sideshift-stuurframe

Het sideshift-stuurframe is gebaseerd op een parallel stuurframe, die het stuursignaal overbrengt zodat de rand van de rijen goed wordt gevolg. De positie van de machine kan hydraulisch 15 cm naar links of rechts verplaatst worden.

STEUNWIELEN

De twee steunwielen corrigeren hydraulisch de hoogte van de machine en geven een snelheidssignaal aan de jobcomputer. Ze zorgen ook voor de zijwaartse stabiliteit van de machine.

PROFIELWERBALK

Voor flexibele rijbreedtes: de elementen worden met robuuste verbindingen aan een 80×80 mm profielwerkbalk geklemd, waardoor ze makkelijk kunnen worden verplaatst voor verschillende rijbreedtes.

C2-Element

Het parallellogramelement is voorzien van vier werktuighouders
voor werktuigen voor bewerkingen tussen en binnen de rijen. De voorste werktuighouder is voor het werk tussen de rijen voorzien van een starre of vibrohouder met schoffelmessen. Daarachter zijn twee sikkelvormige messen gemonteerd, die onkruid tussen de planten binnen de rij verwijderen. Het element is geschikt voor rijafstanden > 40 cm.

CropClean

Verwijdert achter het element stof en aarde van het gewas door middel van een luchtstroom.

DROKONTLASTING

Als optie kan het gewicht van het element
op de grond met een pneumatische cilinder worden verlaagd.

SIKKELMES

Nauwkeurig mes dat het onkruid aan het oppervlak afsnijdt. Draait aan beide kanten de rij in. Door de gebogen vorm is het mogelijk tot vlakbij de planten te werken. In de gesloten stand overlappen er steeds twee messen om al het onkruid te verwijderen.

WIEDEG

De wiedeg is achter de machine gemonteerd en verwijdert de aarde van de wortels van het losgeschoffelde onkruid. Dit beperkt het risico van opnieuw aangroeien.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!