EC-Space: Gemakkelijk precisie-schoffelen

Steketee introduceert EC-Space: het gebruiksvriendelijke en tijdbesparende mechanisme voor het aanpassen van de instellingen van de schoffelmessen voor afstemming op de grootte van het gewas. De nieuwe oplossing is verkrijgbaar in drie verschillende versies die elk een andere mate van automatisering hebben. Met EC-Space is een uiterst precieze mechanische onkruidbestrijding mogelijk, waarbij het gewas optimale ruimte krijgt om te groeien.

Voor een zo efficiënt mogelijke mechanische onkruidbestrijding moeten de schoffelmessen zo dicht mogelijk bij de gewasrij komen zonder dat de planten en wortels beschadigen. Het schoffelen van een groter grondoppervlak zorgt voor minder onkruid en meer ruimte voor het gewas.

Tot dusver was het alleen mogelijk om schoffelmachines handmatig aan te passen aan de betreffende grootte van het gewas. Hiervoor moeten landbouwers en loonwerkers meerdere bouten los- en vastdraaien waar veel tijd in gaat zitten. Hierdoor wordt de afstelling vaak niet aangepast tijdens het werk -of zelfs niet tussen verschillende velden- aan de specifieke omstandigheden en gewasgroottes.

EC-SpaceManual maakt handmatige traploze afstelling van de machine mogelijk op basis van een schroefspindel die de meshouder verplaatst. Door de geïntegreerde schaalverdeling kan de positie van elk schoffelmes gemakkelijk worden afgelezen. Dit maakt het mogelijk om zonder gereedschap eenvoudig elk afzonderlijk schoffelmes af te stellen.

In de toekomst zijn nog meer versies van EC-Space gepland om de aanpassing van het werktuig te vereenvoudigen:

EC-SpaceElectric maakt elektrische traploze afstelling van de machine mogelijk op basis van een schroefspindel die wordt aangedreven door een elektromotor. Via een mobiel apparaat kan de bestuurder de positie van de schoffelmessen aanpassen en tegelijkertijd buiten de trekkercabine de juiste instelling van de schoffel controleren.

IC-SpaceAutomatic stelt de schoffelmessen automatisch traploos aan tijdens het rijden. Deze versie is gebaseerd op dezelfde techniek als EC-SpaceElectric en maakt hierbij gebruik van de gegevens over de gewasbreedte die zijn verzameld door de camera van het IC-Light stuursysteem. De gegevens worden gebruikt om continu en plaatsspecifiek de schoffelmessen bij te stellen tijdens het rijden, zonder dat er handmatige afstelling nodig is. Zo wordt bereikt dat de machine altijd zo veel mogelijk oppervlakte schoffelt zonder daarbij het gewas te beschadigen.

Alle drie de EC-Space versies vergroten de effectiviteit van mechanische onkruidbestrijding tijdens alle gewasstadia. EC-Space is speciaal toegerust voor wisselende veldomstandigheden voor wat betreft variatie in grootte van het gewas, en voor het regelmatig wisselen tussen velden met een andere zaai- en plantdatum.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!